Wstąpienie do policji – jak wygląda proces rekrutacji?

Dla wielu osób służba w policji jest marzeniem. Wymaga ona jednak nie tylko pewnych poświęceń, ale też specyficznego typu osobowości, umiejętności i wiedzy. Nie każdy bowiem może być policjantem, choć oczywiście wszyscy mogą próbować dostać się do tej formacji.

Jak wygląda całe postępowanie rekrutacyjne? Co należy zrobić, żeby dołączyć do funkcjonariuszy i zacząć strzec porządku publicznego? Poniżej znajdziecie opis procedury rekrutacyjnej, przez którą musi przejść kandydat na policjanta.

Podstawowe wymogi

Oprócz egzaminów policyjnych, każdy chcący wstąpić na służbę do formacji, musi spełnić wstępne warunki, by w ogóle ubiegać się o wzięcie pod uwagę w całym procesie. Są to:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • nienaganna opinia o kandydacie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo (także skarbowe),
 • posiadanie pełni praw publicznych,
 • minimalne wykształcenie – średnie,
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna, potrzebna do służby w policji (więc także z bronią),
 • gwarancja zachowania tajemnicy dotyczące m.in. informacji niejawnych,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Każdy, kto spełnia te warunki, może przystąpić do rekrutacji do policji.

Dokumenty, które należy złożyć

Jeśli jesteś osobą, która spełnia te wymogi, nim przystąpisz do jakiegokolwiek egzaminu do policji, musisz złożyć określone dokumenty. Przedkłada się je przede wszystkim w komendach wojewódzkich lub stołecznej policji. Można je także składać w niektórych komendach miejskich i powiatowych.

Warto też wcześniej zrobić rozeznanie, w których jednostkach prowadzi się nabór – określenie komendy będzie konieczne w podaniu.

Radiowóz policyjny

Jakie dokumenty należy złożyć (najlepiej w takiej kolejności)?

 • podanie o przyjęcie do służby – do komendanta wojewódzkiego albo stołecznego – to w tym dokumencie określamy, gdzie chcemy służyć (konieczne jest wskazanie tylko jednej jednostki),
 • kwestionariusz osobowy (wypełniamy części A i B – w pierwszym z nich można określić pozostałe jednostki, w jakich ewentualnie chciałoby się podjąć służby) – trzeba pamiętać, by wypełnić cały kwestionariusz według załączonych wskazówek,
 • kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia i umiejętności (więc dyplomy z odbytych kursów, szkoleń, warsztatów etc.) – warto też mieć przy sobie oryginały do wglądu,
 • dowód osobisty (jedynie do wglądu), a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć ze sobą książeczkę wojskową – co ważne, dowód należy mieć przy sobie na każdym etapie rekrutacji. Będzie on konieczny do legitymowania się. W przeciwnym wypadku dalszy udział w kwalifikacji nie będzie możliwy.

Egzaminy do policji

Kiedy spełniliśmy wymogi natury formalnej, następuje właściwa kwalifikacja. Wszystko zaczyna się od egzaminu policyjnego z zakresu wiedzy o rodzajach władzy w Polsce (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej), a także z materii dotyczącej bezpieczeństwa publicznego.

Egzamin składa się z 40 pytań zamkniętych, w których do wyboru są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Czy ten test jest istotny? Choć egzamin do policji nie jest selekcyjny (czyli nie można być wyeliminowanym z procedury na podstawie wyniku), to zdecydowanie warto się do niego przyłożyć. Im wyższy zdobędziesz wynik, tym większą masz szansę znalezienia się wyżej w rankingu osób kwalifikujących się do służby. Aktualne i legalne pytania testowe do tego rodzaju egzaminów do policji możesz znaleźć w naszej ofercie.

Kolejny etap dotyczy sprawności fizycznej. Przed przystąpieniem do testu sprawnościowego należy dostarczyć jeszcze stosowne zaświadczenie od lekarza, w którym stwierdza zdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Musi być ono złożone najpóźniej na 14 dni przed testem. Na samym egzaminie ważne jest też, by mieć własny strój sportowy.

Test sprawnościowy polega na tym, że trzeba przebyć w określonym czasie (1 minuty i 41 sekund) tor przeszkód. Na próbę zostanie wystawiona nie tylko siła, ale także zwinność, prędkość i kondycja. Im szybciej pokona się całą trasę, tym więcej zdobędzie się punktów.

Testy psychologiczne MultiSelect

Badania te przeprowadza się w komendach wojewódzkich i stołecznej. Wykonują je zaś wykwalifikowani psychologowie. Policyjne psychotesty należą do jednego z najtrudniejszych etapów, z którym nie każdy sobie radzi, dlatego też należy się do nich dobrze przygotować.

Czemu służą? Przede wszystkim wyselekcjonowaniu kandydatów, którzy mają odpowiednie predyspozycje. Badania psychologiczne obejmują bowiem pytania i zadania, które analizują nie tylko cechy osobowościowe, ale także społeczne, intelektualne, a także równowagę psychiczną badanego.

Badania te nazywa się powszechnie MultiSelectem. Obejmują one:

 • indywidualnie przeprowadzany test komputerowy,
 • rozmowę z psychologiem, na której podstawie specjalista tworzy profil psychologiczny kandydata (badając jego doświadczenia życiowe, postawy i różne predyspozycje, które go zaliczają lub wykluczają ze służby w policji).

Po tych dwóch etapach następuje podsumowanie wyników całego testu. Kandydat jeżeli trafi w profil policjanta przechodzi do kolejnego etapu. Jeśli natomiast osoba starająca się o wstąpienie na służbę nie zakwalifikowała się do dalszego etapu, może przystąpić do ponownego psychologicznego egzaminu policyjnego po co najmniej 12 miesiącach od dnia przeprowadzenia obecnego badania. Prowadzone są rozmowy żeby skrócić ten czas do 6 miesięcy.

Można się do niego przygotować, wykorzystując dostępne w naszej ofercie aktualne testy MultiSelect. Zapewniamy, że oferowane przez nas arkusze egzaminacyjne zawierają pulę pytań i zadań, które mogą pojawić się na takim badaniu. Mamy również zestaw zagadnień, jakie może poruszyć psycholog.

Radiowóz policji

Rozmowa z kandydatem i komisja lekarska

Jeśli każdy egzamin do policji przebyliśmy pomyślnie, to nadchodzi czas na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja złożona ze specjalisty od doboru kandydatów do służby, a także funkcjonariusza ze służby prewencyjnej, ma za zadanie poznać bliżej kandydata. W trakcie dyskusji będą chcieli dowiedzieć się, czemu wybrana osoba chce dołączyć do formacji. Co ważne – sama rozmowa również jest punktowana i można zdobyć za nią 60 punktów. Minimum, by się zakwalifikować, wynosi 36. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku jest on ważny przez rok.

Jeśli rozmowa przebiegła pomyślnie, przychodzi czas na komisję lekarską, w której czasie przyszły funkcjonariusz jest badany pod kątem zdolności psychicznych i fizycznych do pełnienia służby w formacji.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Policjant, jako osoba, która ma dostęp do informacji niejawnych, a także danych osobowych, musi spełniać pewne wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa tych informacji. Dlatego też na tym etapie musi wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Na jej podstawie, w ramach postępowania, o którym mówi ustawa o ochronie informacji niejawnych, decyduje się, czy dana osoba może uzyskać dostęp do tego typu danych. Jeśli tak, to zdobywa poświadczenie bezpieczeństwa. Jest to wymóg konieczny do przejścia do końcowego etapu weryfikacji kandydata.

Zakończenie postępowania – lista rankingowa

Na podstawie przeprowadzonych badań i tego, jak poszły nam i innym kandydatom egzaminy policyjne, tworzony jest ranking, udostępniany na stronie internetowej KGP. Tam też będą wyszczególnione punkty za każdy etap, minimalne progi, a także wyjaśnienie co do tworzenia listy.

Cała punktacja, łącznie z dodatkowymi punktami preferencyjnymi, jest sumowana w jeden wynik. Wyższa pozycja w rankingu wiąże się z większą szansą na przystąpienie do policji. Czy jednak znalezienie się w rankingu oznacza, że zostaliśmy przyjęci? Niekoniecznie – kwalifikują się przede wszystkim ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Nie oznacza to jednak, że nie ma szansy na późniejsze zakwalifikowanie. Z obecnym wynikiem możemy zostać przyjęci w dalszym terminie, jednak nie odleglejszym niż rok od rozmowy kwalifikacyjnej, czy testu psychologicznego.

Chcąc więc zyskać jak najwięcej punktów za egzamin do policji, warto zakupić arkusze testowe wraz z odpowiedziami, dzięki czemu można lepiej się przygotować do całego procesu kwalifikacyjnego.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial